Voor al onze vacatures geldt dat ervaring in de Klant Contact branche essentieel is.

Hofstad Search executive search en werving & selectie voor Customer Care en Contactcenter management, -staf en professionals.

Klik hieronder aub voor ons privacybeleid(GDPR-AVG) of testimonials.

   Privacy wet    Testimonials

Onboarden een must voor geslaagde werving

Nadenken over en voorbereiden van de komst van een nieuwe collega is een must voor een geslaagde werving. 80% van de mislukte werving (via bureau of eigen kracht) wordt veroorzaakt door onvoldoende voorbereiding en/of niet serieus begeleiden. Hofstad Search heeft daar met samenwerkingspartner MissionMatters een dienst voor ontwikkeld voor zowel kandidaat als HR en betrokken manager(s).

Den Haag, 5 september 2018

Persbericht Onboarding Coaching en Onboarding Ontwikkelprogramma’s

Hofstad Search gaat nieuwe diensten aanbieden namelijk onboarding ontwikkelprogramma’s voor HR, recruitment en operationeel management en specifiek onboarding coaching van nieuwe managers. Dit is een coproductie van Hofstad Search en haar samenwerkingspartner Mission Matters (www.missionmatters.nl)

Wat is onboarding?

Onboarding gaat over het inwerken, begeleiden en coachen van mensen gedurende hun eerste maanden in een nieuw bedrijf of functie. De cruciale beslissende eerste honderd dagen. Deze periode vormt de basis voor ‘de eerste indruk’. Dan kan deze eerste indruk maar beter geweldig zijn.

Waarom deze nieuwe diensten?

Om het afbreukrisico op falen en desinvestering te verkleinen voor zowel werkgever als werknemer. Uit onderzoek blijkt dat werknemers met een goed en gestructureerd onboarding programma en onboarding coaching 69% meer kans hebben om na 3 jaar nog steeds in dienst te zijn. En de #1 driver van succesvol onboarding is het hebben van een mentor, buddy en coach. Een succesvolle onboarding ervaring heeft een positief effect op zowel de organisatie, als de nieuwe collega voor de eerstvolgende maanden. Tot slot maak je als organisatie echt het verschil door succesvol in je onboarding te zijn in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt. Zeker in branches waar er sprake is van een “war for talent”. Met, uiteraard, alle positieve effecten op je employer branding en je kandidaat en employee journey & experience.

Waarvoor een onboarding programma?

Een onboarding programma is gericht op HR, recruitment en operationeel management en is een in-company programma. Het typeert zich door maatwerk en pragmatische benadering van onboarding: coaching, advies, begeleiding, workshops of training. Met dit onboarding programma zal HR, recruitment en operationeel management in staat zijn onboarding te verankeren in alle onderdelen de organisatie. Het vergroot dan de kans op succes, zorgt voor meer betrokkenheid, verkleint de kans op voortijdig vertrek en helpt de nieuwe medewerker sneller productief te zijn.

Waar kan aandacht aan besteed worden in een onboarding programma:

  • Zelfonderzoek: Als manager sta je steviger met grondige zelfkennis.
  • De nieuwe functie: gedegen inzicht in wat de functie verlangt van de manager
  • De nieuwe organisatie: inzicht krijgen wat de organisatiedynamiek is, en welke krachtenvelden er spelen.
  • Het team: welk doel en welke taak heeft het team te vervullen en hoe ga je daar invulling aan geven
  • Performance en structuur: wat voor soort leiderschap heeft het team nodig en welke controlemechanismen of middelen zijn er nodig.
  • De buitenwereld: een team heeft altijd te maken met externe stakeholders die invloed uitoefenen op het team. Grip krijgen op wat er speelt en de communicatie opzetten met stakeholders is cruciaal voor succes.

Hoe ziet Onboarding Coaching voor leidinggevenden er in praktijk uit?

Een dienst aspect in het een ontwikkelprogramma is onboarding executive coaching. Mission Matters coacht leidinggevenden in hun eerste periode. De leidinggevende ontwikkelt zich in de nieuwe functie en samen proberen we valkuilen te voorkomen. En niet onbelangrijk, mogelijke stress te kanaliseren.

De praktijk leert dat deze eerste periode veel onzekerheid, onwennigheid en weerstand met zich mee kan brengen. Het gaat over inpassen, aanpassen en veranderen. Met een extern klankboard kan de medewerker dit in een veilige omgeving bespreken. Onboarding coaching is vaak een mix van coaching en organisatieadvies, en vooral van persoonlijke- en zakelijke ontwikkeling.

Het onboarding coachtraject

De manager van de leidinggevende vragen we mentor te zijn tijdens dit traject. Onboarding coaching is geschikt voor directie, middenmanagement, projectleiders of programmamanagers en beginnende leidinggevenden.

Na een intake en driegesprek, zijn er 8 individuele sessies van 1,5 uur met een executive coach. Dit is een extensief traject, tussen de 6 en 9 maanden, zodat de manager leidinggevende tussendoor bovenstaande zaken naar eigen inzicht gaat inrichten en ervaren. De coachee brengt zelf concrete situaties in. Het traject wordt afgesloten af met een evaluatie in een driegesprek. Het coachtraject kan eventueel al starten voordat de medewerker daadwerkelijk begint in de functie en is in sommige situaties zelfs wenselijk. In de intake bepalen we met de coach en de coachee en de manager het traject en de investering.

 

Meer informatie?

Hofstad Search
Pia de Wijer (06 25006083)
Peter de Wijer (06 54793575)

hofstad-search-being-productive.jpeg