Voor al onze vacatures geldt dat ervaring in de Klant Contact branche essentieel is.

Hofstad Search executive search en werving & selectie voor Customer Care en Contactcenter management, -staf en professionals.

Klik hieronder aub voor ons privacybeleid(GDPR-AVG) of testimonials.

   Privacy wet    Testimonials

Game changer in werving en selectie?

Gamechangers in selectie

Werving en selectie in tijden van krapte op de arbeidsmarkt vraagt om een andere benadering. Gaan veel bedrijven nog traditioneel in op CV 's verzamelen en beoordelen, de toekomst ligt in kijken naar talent en competentie zo betoogt Pia in haar blog hieronder.

GAME CHANGERS IN SELECTIE?

RESULTATEN UIT HET VERLEDEN BIEDEN GEEN GARANTIES VOOR DE TOEKOMST

Iedereen kent wel de slogan “Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst”. Klinkt logisch. Trekken we dit door naar de arbeidsmarkt, onze dagelijkse praktijk, dan zou je een cv, met een mooi woord curriculum vitae, kunnen vergelijken met die resultaten uit het verleden.
Een cv beschrijft het verleden, je opleidingen, cursussen, werkervaring en soms persoonlijke competenties. Verder geeft het aan of je man of vrouw bent en waar je woont. Soms inzicht in prive gezinssamenstelling en leeftijd. Een cv geeft inzicht in wat iemand tot nu toe gedaan heeft en geeft inzicht in bv. hoe lang hij/zij over bepaalde opleidingen gedaan heeft en of deze ook zijn afgerond met een diploma. Ook zegt het iets over keuzes in een loopbaan, al of niet progressie , rode draad, een specialisatie of juist heel breed en divers. Dat is het cv. Maar het biedt geen enkele “harde” garantie voor de toekomst.
Waarom kijken de meeste organisaties er dan wel zo naar en houden zij zich zeer strak aan vast aan het verleden (het cv), zonder dat dit garanties biedt voor de toekomst?
Wij in onze praktijk kijken zeer zeker ook naar een cv maar niet op een starre manier. En zeker niet met verwachtingen naar of garanties voor de toekomst.
Maar waar het ons, als werving, search & selectie bureau, altijd om gaat, is de mens achter het cv. Heeft deze persoon bepaalde competenties, drives, dromen als hij of zij over de toekomst praat. Waardoor wordt hij/zij gedreven, gemotiveerd en geraakt. Waar gaan zijn/haar ogen van twinkelen? Wat zijn zijn/haar ambities? Welke talenten heeft hij/zij? En waar en in welke situatie(s) haakt hij/zij af? Welke waarden/normen zijn belangrijk voor hem/haar? Wat doet iemand in zijn/haar vrije tijd en hoe fit en vitaal komt iemand over? Allemaal zaken die meestal niet of zeer matig uit een cv te herleiden zijn.
Ik bezoek zelf veel seminars en inspiratiesessies over o.a. de toekomst van werk en organisaties, de veranderende arbeidsmarkt en Recruitment/HR in transitie. Pas bezocht ik een seminar waar de Chief Innovation Officer van Walt Disney 4 competenties onderscheidde die op de arbeidsmarkt van de toekomst de “game changers” zullen worden. Deze 4: Creativiteit, Verbeeldingskracht, Nieuwsgierigheid en Intuïtie. Een boeiend en inspirerend betoog. Maar ook deze 4 competenties, die dus volgens hem heel belangrijk worden in de toekomst voor medewerkers en organisaties zijn niet of nauwelijks uit een cv te herleiden.
In onze visie is een cv niets meer of minder dan een document waarmee je aan tafel komt. Door teveel en eenzijdig belang aan het cv sec te hechten loop je het risico om geschikte kandidaten in een vroeg stadium af te wijzen. Deze groep kun je de “false negatives” noemen. Dat wil je als organisatie niet en zeker niet in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Wij pleiten om op een andere manier om te gaan met cv selectie en het uiteindelijke selectie traject. Wij gaan hierover graag met u in gesprek en adviseren hierin graag verder o.b.v. uw organisatie, vacatures en randvoorwaarden. Maatwerk dus.
Wij bevelen van harte aan om in de volgende selectie rondes veel meer op de mens achter het cv te gaan focussen en op (nieuwe) competenties. Ook zou het interessant zijn om hier wetenschappelijk onderzoek naar te laten doen en dan met name naar de correlatie tussen bepaalde competenties en de  voorspellende waarde c.q. garantie hiervan op succes in de toekomst.
Meer info? Neem contact met ons op. www.hofstad-search.nl 070 - 2151919